ΔΑΡΙΒΑΣ Ι.Κ.Ε

Προφίλ Εταιρείας

etairsynth

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΑΡΙΒΑΣ IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :ΔΑΡΙΒΑΣ Ι.Κ.Ε

(ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ) : DARIVAS PRIVATE COMPANY  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ  : 01 - 02 - 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :5.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 119651640000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ : 140349

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : (50) Πενήντα Έτη

ΕΔΡΑ : ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 33

T.K : 41221

ΑΦΜ : 998019592

ΔΟΥ :ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00€) έκαστο.

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

           1.  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εταίρος)    Ποσοστό Συμμετοχής 56,5% με 2.825 εταιρικά μερίδια

           2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Διαχειριστής)  Ποσοστό Συμμετοχής 43,5% με 2.175 εταιρικά μερίδια.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(c) 2014 Darivas IKE. All Rights Reserved.